Adli Sicil (Sabıka ) Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Nedir Nasıl Alınır
Adli Sicil (Sabıka ) Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Nedir Nasıl Alınır?

Adli Sicil (Sabıka ) Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Nedir Nasıl Alınır?

İçindekiler
Adli Sicil (Sabıka ) Nedir?
Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı) Nedir?Adli Sicil Kaydı Ne Demek?
Adli Sicil Arşiv Kaydı Nedir?
Adli Sicil (Sabıka) Kaydı Nasıl ve Nereden Alınır- Adli Sicil Kaydı Nasıl Çıkarılır?
E Devlet Üzerinden Adli Sicil (Sabıka) Kaydı Alma?
E Devletten Adli Sicil Kaydı (Belgesi) Alınırken Şu Hususlara Dikkat Edilmelidir?
Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı) Hangi Kurumdan Alınır?
Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl / Nereden Alınır?
Adli Sicil Kaydı Sildirme Konusunda Sıkça Sorulan Sorular?

Adli Sicil (Sabıka) Nedir?

Adli Sicil kişiler hakkında mahkemeler tarafından verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararlarının işlendiği sicil kütüğüdür.
Adli Sicile işlenen kayda adli sicil kaydı, sabıka kaydı, sicil kaydı gibi isimler de verilmektedir. Devlet, hem Türk vatandaşlarının hem de Türkiye’de suç işlemiş yabancıların mahkûmiyetlerini bu sicile işlemektedir.
Adli Sicilde yer alan bir kayıt kişilerin hayatını çok ciddi bir şekilde etkilemektedir. Bir işe girmek, yurtdışına çıkmak, memur olmak, işyeri ruhsatı almak, ehliyet, silah ruhsatı, milletvekilliği adaylığı, özel sektörde işe alınmak gibi birçok alanda bu kayda bakılmaktadır. Mahkûmiyet alan kişilere sabıkalı kişi ya da adli sicil kaydı olan kişi de denilmektedir.

Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı) Nedir?

Adli Sicil Kaydı Ne Demek? Adli Sicil Kaydı, hakkında mahkûmiyet kararı olan kişilerin adli sicil kütüklerinde yer alan kayıttır. Sicil Kaydı ve Sabıka Kaydı aynı şeydir. Adli Sicil kaydına Adli Sicil Belgesi de denilmektedir. Ancak yasada ifade edilen şekli adli sicil kaydı ifadesidir.
Adli sicil kaydına halk arasında Adli Sicil Kaydı Dökümü, Adli Sicil Kayıt Belgesi, Adli Sicil Raporu, Temiz Kâğıdı, Sabıka Kaydı, Vukuatlı Adli Sicil (Sabıka) Kaydı gibi isimlendirmeler yapılmakta ise de tüm bunların hepsi aslında adli sicil kaydı ile aynı anlamdadır.

Adli Sicil Arşiv Kaydı Nedir?

Adli sicil arşiv kaydı, sicil kaydında yer alan suç kayıtlarından infazı tamamlananların silindikten sonra kaydedildiği bölümdür.
Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı olmak üzere adli sicil belgesinde iki tür kayıt bulunmaktadır; Kesinleşen bir mahkûmiyet kararı önce adli sicil bölümüne işlenmektedir. Adli sicilden silinme koşulları oluşan kayıtlar buradan silinerek arşiv kısmına alınmaktadır.
Bazen kişilerin adli sicil kaydında veri olmayıp arşiv kaydında veri bulunmaktadır. Bunun sebebi dediğimiz gibi sicilden silinen kaydın arşive alınmasıdır. İşte kişilerin adli sicilinden silinen ve arşive alınan kayıtlarına adli sicil arşiv kaydı denilmektedir.
Adli Sicilde bir kaydın olması ile arşivde bir kaydın olması arasında hukuki sonuçlar bakımından farklılık bulunmaktadır. Bu farklılıklara aşağıda adli sicil kaydının silinmesi bölümünde detaylı olarak değinilecektir.
Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi demek adli sicil arşiv kaydı demektir yani hem sicilin hem de arşivin göründüğü belgedir. Mesela adli sicil kaydı alındığında kişinin sadece adli sicilinde kayıt var ise bu veriler yazar ve “arşiv kaydı yoktur” ibaresi görünür. Şayet adli sicili silinmiş ise ve arşiv kaydı var ise “adli sicil kaydı yoktur” ibaresi yazar ve arşiv kaydına dair veriler görünür. Bu ifadeyi adli sicil kaydı yoktur arşiv kaydı vardır şeklinde de anlayabiliriz.
Arşivli Adli Sicil Kaydı ya da Arşiv Kayıtlarını İçeren Adli Sicil Belgesi adli sicil arşiv kaydını gösterir ve genellikle resmi kurumlar tarafından talep edilmektedir. Bazen de vize işlemleri için bazı ülkeler (ABD, Kanada, Çin, Moğolistan ) tarafından adli sicil arşiv kaydı istenilmektedir.
Çift Sorgulu Adli Sicil Kaydı da adli sicil arşiv kaydı demektir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere bir adli sicil belgesinde adli sicil ve arşiv olmak üzere iki bölüm vardır. Bu iki bölümün görülebildiği adli sicil kayıtlarına çift sorgulu adli sicil kaydı da denilmektedir.
Arşiv Araştırmalı Sabıka Kaydı veya Detaylı Adli Sicil Kaydı da aslında arşivli adli sicil kaydıdır. Yani arşiv bilgilerinin yer aldığı adli sicil kaydıdır. Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Kaydı e devlet üzerinden görüntülenebilir. Aşağıda adli sicil arşiv kaydının nasıl alınacağı detayları ile anlatılmaktadır.

Adli Sicil (Sabıka) Kaydı Nasıl ve Nereden Alınır? - Adli Sicil Kaydı Nasıl Çıkarılır?

Adli Sicil (Sabıka) Kaydının alınması iki şekilde olur:
• E devlet üzerinden
• Resmi kurumlardan (Savcılık-Kaymakamlık-Elçilik/Konsolosluk)

E Devlet Üzerinden Adli Sicil (Sabıka) Kaydı Alma

Gelişen teknoloji ile birlikte sabıka kaydı internetten alınır duruma gelmiştir. Peki e devletten adli sicil kaydı nasıl alınır? Adli Sicil Belgesinin e devletten alınabilmesi için öncelikle lazım olan bilgiler TC Kimlik Numarası ve e devlet şifresidir.
E devletinize girdiğinizde arama çubuğuna adli sicil kaydı ya da sabıka kaydı yazıp aratın. Karşınıza “adli sicil kaydı sorgulama” ve “adli sicil kaydı doğrulama” şeklinde iki ayrı link çıkacaktır.
Adli Sicil Sorgulama tıklanır > “Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum” kutucuğu işaretlenir ve “Devam Et” tıklanır> Kurum Türü Seçilir (Resmi –Özel –Yabancı Ülke) > Belgenin Neden Verileceği seçilir> Belgenin nereye verileceği yazılır> Sorgula butonu tıklanır. Böylece istenilen adli sicil kaydı görüntülenmiş olur.
Yukarıda anlatılan yol takip edildiğinde TC kimlik numarası ile adli sicil kaydı sorgulaması yapılabilmektedir. Yani e devlet şifresi ile sabıka kaydı alma kolaylıkla yapılabilir.. Kısaca sabıka kaydı almak için gerekenler TC kimlik numarası ve e devlet şifresidir.

E Devletten Adli Sicil Kaydı (Belgesi) Alınırken Şu Hususlara Dikkat Edilmelidir

• Kurum türü seçilirken resmi kurum mu yoksa özel kurum mu olduğu mutlaka belirtilmelidir. Çünkü resmi kurum seçildiğinde adli sicil arşiv kaydı görünmektedir ama özel kurum seçildiğinde adli sicil arşiv kaydının görünmemektedir.
• Özel iş başvurularında sabıka kaydı internetten alınırken özel kurum seçilmelidir. Böylece varsa arşiv kaydı görünmemiş olur. Zaten özel kurumlar arşiv kaydının olup olmamasını aramamaktadır.
• Adli sicil arşiv kaydı sorgulama için ise mutlaka resmi kurum seçilmelidir. Ancak bu seçenek seçildiğinde e devlet arşiv kayıtlı sabıka kaydı alınabilmektedir.
• Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi alınırken resmi kurum seçildikten sonra adli sicil belgesinin nereye verileceği konusunda şu seçenekler çıkmaktadır; Silah Ruhsatı, Devlet Memuriyeti, Diğer, Milletvekili Adaylığı, Belediye Başkan Adaylığı, Belediye Meclis Adaylığı, İl Genel Meclis Üyeliği Adaylığı, Muhtar Adaylığı. Bu seçenekler devlet işlerini yahut resmi görevleri ilgilendirdiği için arşivli adli sicil kaydını gerektirmektedir.
E Devlet Temiz Kağıdı için Adli Sicil (Sabıka) Kaydı Sorgulama bölümünden sorgulama yapılabilir. Böylece kolaylıkla ve devlet dairesine gidip sıra beklemeden suç kaydı sorgulama ve sabıka kaydını öğrenme işlemleri gerçekleştirilebilir.
Adli Sicil Kaydı Doğrulama ise daha önce e devletten alınan ve üzerinde barkod numarası olan adli sicil kaydının doğrulanması için kullanılan bir yoldur. Burada kullanıcıya barkod numarası sorulmakta ve girilen barkod numarası sonucunda o belgenin doğru olup olmadığı sonucu gösterilmektedir.
E devletten adli sicil (sabıka) kaydı çıkarmak daha kolay olsa da bazen internet erişiminin olmaması bazen başka nedenlerle mümkün olmayabilir. Bu durumlarda adli sicil kaydı çıkartmak için aşağıda belirtilen kurumlardan yardım alınabilir.

Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı) Hangi Kurumdan Alınır?

Savcılıktan Adli Sicil Kaydı almak mümkündür. Adliyeden alınacak adli sicil kaydına cumhuriyet savcılığı sabıka kaydı ya da savcılık sabıka kaydı da denilmektedir.
Adliyeden adli sicil kaydı alınırken savcılığa dilekçe ile müracaat edilmesi gerekmektedir. Uygulamada adliyelerin giriş kısımlarında ya da belirli yerlerinde bir irtibat noktası kurularak buralardan adli sicil kaydı verilmektedir.
Adli Sicil Kaydı Kaymakamlıktan da alınabilir. Adli Sicil Yönetmeliğinin 10. maddesinde Kaymakamlıktan adli sicil belgesinin alınabileceği açıkça belirtilmektedir.
Adli Sicil Sabıka Kaydı Nüfus Müdürlüğünden alınabilmesi için Kaymakamlık tarafından yetki verilmiş olması gerekir. Uygulamada Kaymakamlık içinde kurulan özel bir birim tarafından adli sicil kaydı sorgulaması yapılarak sabıka kaydı verilmektedir. Bunun için gerekli olan belgeler ilgili kaymakamlığın web sitesinde duyurulmaktadır.
Yurtdışında ise adli sicil kaydı elçilik ve konsolosluklardan çıkarılır.
Yukarıda sayılan kurumlar haricindeki yerlerden sabıka kaydı alınamaz. Mesela sabıka kaydı muhtarlıktan alınamaz. Kısaca Adli sicil kaydının alındığı kurumlar Savcılık, Kaymakamlık ve yurtdışında ise Elçilik ile Konsolosluklardır. 

Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl / Nereden Alınır?

E devlete girilir > Adli Sicil Sorgulama tıklanır > “Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum” kutucuğu işaretlenir ve “Devam Et” şeklinde tıklanır > Kurum Türü Resmi olarak Seçilir > Belgenin Neden Verileceği seçilir > Belgenin nereye verileceği yazılır > Sorgula butonu tıklanır. Böylece istenilen adli sicil arşiv kaydı çıkarılmış olur.
Adli sicil arşiv kaydı almak için adli sicil sorgulanırken kurum türü olarak resmi kurum seçilmelidir. Böylece arşivli sabıka kaydı çıkarılmış olunur. Savcılık veya Kaymakamlıktan alınacak adli sicil belgelerinde de arşiv bilgisi görünmektedir. Yani adli sicil arşiv kaydı için bu kurumlara da başvurulabilir. Uyap’tan Adli Sicil Kaydı Sorgulaması mümkün değildir. Şayet adli sicil kaydı dosyada evrak kısmına yüklenmiş ise o zaman çıkarılabilir ama UYAP üzerinden değil e devlet üzerinden adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı alınabileceği bilinmelidir. 

ADLİ SİCİL KAYDI SİLDİRME KONUSUNDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Adli Sicile (Sabıkaya) İşlenir mi? 
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararları da adli sicile işlenir ama sicilde ve arşivde görünmez. Zira özel arşiv denilen yere kayıt işlenmektedir. HAGB kararlarını sadece ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak mahkeme, hâkim veya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenmesi halinde verilmek üzere kaydedilir. Yani HAGB kayıtlarını sadece hakim ve savcılar görebilir o da ceza yargılamasıyla ilgili bir konu var ise mümkündür. Bunun haricinde HAGB kararları görünmez.

HAGB Adli Sicilden Ne Zaman Silinir?

Bu kararlar yukarıda da belirtildiği üzere özel arşive kaydedilir. Ancak 5 yıllık denetim süresi bitip de DÜŞME kararı alınması halinde bu özel arşivden de çıkarılıp tamamen silinir.

Adli Sicil Kaydına İşlenen Suçlar Nelerdir? Hangi Suçlar Sabıka Kaydına İşlenir? 

Adli sicil kaydına bütün suçlar ve buna dair mahkûmiyetler işlenmektedir. Buna göre;
• Hapis cezaları-Ertelenmiş Hapis Cezaları • Adlî para cezası
• Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırıma Mahkûmiyetler
• Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma
• Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet
• Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikâyetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar
• Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar
• Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı
• Askerî Ceza Kanununa göre verilmiş mahkûmiyet kararlarındaki ferî cezalar
• Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlar adli sicile işlenir. Bu bağlamda sıkça sorulan adli para cezası adli sicile (sabıkaya) işlenir mi sorusuna da yanıtımız evettir. 

18 Yaş Altı Adli Sicil Kaydı (Sabıka) Sorgulama

 18 yaş altı işlenen suçlar da adli sicilde görünmez. Ancak bu kayıtlar adli sicilin özel arşivine kaydedilmektedir. Bu suçlar bakımından yapılacak sorgulamada adli sicil kaydı yoktur-arşiv kaydı yoktur sonucu görüntülenecektir. 18 yaş altı sabıka kaydı nasıl alınacağının normal adli sicil kaydı alınmasından farkı yoktur. Detaylı bilgi için yazımızın ADLİ SİCİL (SABIKA) KAYDININ VE ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ yazımıza bakılabilir.

Ehliyet İçin Adli Sicil Sabıka Kaydı Nasıl Alınır-Ehliyet İçin Adli Sicil Kaydı Örneği?

Ehliyet almak için de adli sicil kaydı talep edilmektedir. Ehliyet sicil kaydı için savcılık ve kaymakamlıklardan almak yerine e devletten adli sicil kaydı almanızı önermekteyiz. E devlet üzerinden alırken kurum seçimine dikkat edilmeli ve orada özel kurum seçilerek daha sonra da belgenin nereye verileceği kısmında da ehliyet seçilmelidir. Bu şekilde arşiv kaydı görünmeden ehliyet için adli sicil kaydı örneği alınabilir.

Adli Sicil Kaydım Var İş Bulamıyorum-İş Başvurusu için Adli Sicil Kaydı

 Adli sicil kaydı iş başvuruları için ciddi engel teşkil etmektedir. Bu nedenle adli sicil kaydının silinmesi veya sildirilmesi çok önemlidir. En kısa sürede bu konuda Ankara adli sicil avukatı ile irtibata geçmenizi öneririz.

Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı) Kaç Yılda (Senede) Silinir?

 Adli sicil kaydı infazın bitmesiyle silinir. Arşiv kaydı ise suçuna göre 5 -15 ya da 30 yılda silinir.

Adli Sicil Kaydı Kaç Günde Silinir?

 Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne doğru ve gerekli olan belgelerle elden başvuru yapılması halinde 3 ya da 5 işgünü içinde kayıt silinir. Covid-19 tedbirleri kapsamında bu süre uzayabilmektedir

-Adli Sicil Affı Var mı?

 Adli sicil arşiv kaydında yer alan kayıtların silinmesi için geçmesi gereken süreler oldukça uzun tutulmuştur. Bu sürelerin kısalması için şu an bir yasa değişikliği çalışması TBMM’de bulunmaktadır ancak adli sicil affı şeklinde bir çalışma henüz yapılmamıştır.

-Adli Sicil Kaydında Neler Gözükür- Adli Sicil Kaydı Okuma

 Adli sicil kaydında kişinin mernis kimlik bilgileri yer almakta olup ayrıca mahkumiyete dair kayıtların detayları yer almaktadır. Ancak bu kayıtlar kod şeklinde yazıldığı için okunması ve anlaşılması güçtür. Kısaca adli sicil kaydında mahkemenin adı, kararın esas ve karar numarası, karar tarihi, verilen ceza miktarı gibi bilgiler yer almaktadır

-Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı) Geçerlilik Süresi

 Böyle bir süre yoktur ancak ilgili makam ya da başvurulan yer her zaman en güncel adli sicil kaydını görmek isteyecektir. Başvurulan yer son 1 ay ya da son 3 ay gibi süreler koyabilir.

-Başkasının Sabıka Kaydını Sorgulama

Başkasının adli sicil kaydını o kişinin TC kimlik numarası ve e devlet şifresi ile yapmak mümkünse de bu işlemin kişinin bilgisi ve rızası haricinde yapılması suç teşkil eder. Zira adli sicil kaydında yer alan veriler kişisel veridir. Bunlara hukuka aykırı bir şekilde erişmek ve sorgulamak suçtur.

-Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı) Olan Vize Alabilir mi? Vize İçin Sabıka Kaydı Gerekli mi?

Adli sicil kaydı olan kişi vize konusunda da ciddi sorunlar yaşamaktadır. Kural olarak vize için sadece adli sicil kaydına bakılmakta ise de bazı ülkeler arşiv kaydının da temiz olması şartını aramaktadır. Mesela ABD vize için hem sicil hem de arşiv kaydının temiz olmasını isterken birçok Avrupa ülkesi vize için sadece adli sicil kaydının temiz olmasını aramaktadır. Kısaca adli sicilde kaydın bulunması vize için engel teşkil eder. Bu nedenle en kısa sürede sildirilmesi gerekir.

  -Adli Sicil Kaydı E Devlet Geçerli mi?

E devletten alınan adli sicil ile savcılıktan ya da kaymakamlıktan alınan adli sicil belgesi arasında hiçbir fark yoktur. Hepsi de resmi evrak olup geçerlidir.

-Adli Sicil (Sabıka) Kaydı Olan Yurtdışına Çıkabilir mi?

 Adli sicil kaydı olan kişi vize işlemlerinde sorun yaşayacağı için yurtdışına çıkmak konusunda da problemle karşılaşabilir. Vize istemeyen ülkeler bakımından belki bu sorun yaşanmasa da vize isteyen ülkeler genellikle adli sicilin temiz olması şartını aramaktadır.

-Uyuşturucu Suçlarında Adli Sicil Kaydının Silinmesi

 Uyuşturucu suçlarının adli sicilden silinmesi infazın tamamlanmasıyla olur. Arşivden silinmesi için ise 30 yıllık sürenin geçmesi gerekir. Ancak memnu hakların iadesi kararı alınarak 15 yılın geçmesiyle de bu suç kayıtları arşivden tamamen silinir

-Hırsızlıktan Sabıka Kaydı Silinir mi?

 Bütün suçlar gibi hırsızlık suçu da sabıkadan silinir. Hırsızlık suçlarının adli sicilden silinmesi infazın tamamlanmasıyla olur. Arşivden silinmesi için ise 30 yıllık sürenin geçmesi gerekir. Ancak memnu hakların iadesi kararı alınarak 15 yılın geçmesiyle de bu suç kayıtları arşivden tamamen silinir.

-Yüz Kızartıcı Suçların Adli Sicilden Silinmesi

 Yüz kızartıcı suçlar da sicilden silinebilmektedir. Ancak yüz kızartıcı suçların ne olduğu TCK ve diğer kanunlarda yazılı değildir. Bu konu yoruma kalmış bir konudur. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü uygulamada hangi suçların yüz kızartıcı olduğuna karar vermektedir. Mesela cinsel suçlar yüz kızartıcı kapsamda kabul edilmektedir. Yüz kızartıcı suçların arşivden silinme süresi 30 yıllık süreye tabi olup yasaklanmış (memnu) hakların iadesi kararı alınarak 15 yılın geçmesiyle silinir.

-Adli Sicil Kaydı(Sabıka Kaydı) Olan Pasaport Alabilir Mi?

 Yurtdışı çıkış yasağı ve pasaport kanununda yazılı bir engeli yoksa kişinin pasaport almasında bir mani yoktur. Adli Sicil (sabıka) kaydı olan kişi de pasaport alabilir. Ancak sabıkalı kişi vize almakta sorun yaşayabilir.

-Sabıka Kaydını E Devletten Alabilir miyim?

 Sabıka kaydı e devletten alınabilir. Bu işlemin nasıl yapılacağı yazımızın ADLİ SİCİL (SABIKA) KAYDI NASIL VE NEREDEN ALINIR- ADLİ SİCİL KAYDI NASIL ÇIKARILIR? bölümünde detaylı olarak açıklanmaktadır.

-Adli Sicil Kaydı ve Kesinleşme Şerhi

 Bir mahkûmiyet hükmünün adli sicil kaydına işlenmesi için onun kesinleşmesi gerekmektedir. Yani mahkeme karar verince hemen adli sicile işlenmez. Bu kararın kesinleşme şerhiyle birlikte Adli Sicil Kurumuna ulaşması gerekir.

-Yurtdışında İşlenen ve Yabancı Mahkemelerce Verilen Cezaların Adli Sicilden Silinmesi

 Yurtdışında işlenen suçlar bakımından da adli sicilin ya da arşiv kaydının silinmesi mümkündür. Bu konu nasıl bir yöntemin takip edileceği hangi mahkemeye ve nasıl başvurulacağı 5352 sayılı Kanunda özel olarak düzenlenmiştir. Konu çok detaylı olduğundan bu konuda Ankara adli sicil avukatından destek almanızı öneririz.

  • Paylaş: