Asliye Ceza Mahkemesi Nedir ve Asliye Ceza Dosya Sorgulama
Asliye Ceza Mahkemesi Nedir ve Asliye Ceza Dosya Sorgulama?

Asliye Ceza Mahkemesi Nedir ve Asliye Ceza Dosya Sorgulama?

Bu yazımızda asliye ceza mahkemesi nedir ve asliye ceza mahkemesi dosya ve karar sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağı sorularını cevaplandıracağız.

 CEZA MAHKEMESİ NEDİR

Ceza mahkemesi, kovuşturma aşamasında duruşma yaparak, gerekirse delilleri toplayarak ve hüküm vererek yargılama görevini yürüten makamdır.

Ceza mahkemesi hüküm vermek suretiyle uyuşmazlığı çözen mercidir.

Ülkemizde ceza mahkemelerinin kuruluşu 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanun uyarınca yapılmaktadır.

Ceza mahkemeleri, asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemeleridir.

Bunlara yargıda ilk derece ceza mahkemesi yahut yerel mahkeme de denilmektedir.

Söz konusu ceza mahkemeleri kararlarına karşı istinaf mahkemelerinin yolu açıktır. Hatta verilen cezaya göre temyiz ve sonrasında anayasa mahkemesine bireysel başvuru yoluna da gidilebilir.

 ASLİYE CEZA MAHKEMESİ NEDİR

Asliye ceza mahkemesi tek hakimli ve genel görevli ceza mahkemesidir.

Bu mahkemeler her il merkezi ile belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından kurulur.

Yasa gereği Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza hâkimliği ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır.

Buna göre ağır ceza mahkemesinin ve diğer özel ceza mahkemelerinin görevine girmeyen dava ve işlere asliye ceza mahkemesince bakılır.

Aşağıda ağır ceza mahkemesinin ve diğer mahkemelerin görevine giren iş ve davalara yer verilecektir.

 ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HANGİ DAVALARA BAKAR

Yukarıda da belirtildiği üzere sulh ceza hakimliğinin, ağır ceza ve diğer özel ceza mahkemelerinin görevine girmeyen iş ve davalara asliye ceza mahkemesi tarafından bakılır.

Aslında asliye ceza mahkemesi davalarını saymak yerine bu mahkemenin görevine girmeyen davaları saymak daha külfetsiz olsa da yine de örnek kabilinden aşağıda sayılan davalara asliye ceza mahkemesinde bakıldığını söyleyebiliriz;

-10 yıl ve aşağı süreli hapis cezasını gerektiren suçlar

-Hakaret Suçu

-Tehdit Suçu

-Şantaj Suçu

-Hırsızlık Suçu

-Mala Zarar Verme Suçu

-Kasten Yaralama Suçu

-Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu

-Cinsel Taciz Suçu

-Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçu

-Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu

-Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu

-Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Kullanma Suçu

-İftira Suçu

-Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

-Vergi Usul Kanunu 359. madde uyarınca Vergi Kaçakçılığı Suçları (Naylon fatura)

 Asliye Ceza Mahkemesinin ne ceza vereceği (hapis, adli para cezası, bu cezaların ertelenmesi yahut hükmün açıklanmasının geri bırakılması vb.), verilecek cezaların ne kadar olacağı yukarıda çerçevesi belirtilen suçların üst sınırından fazla olamaz. Yani Asliye ceza mahkemesi 10 yıldan fazla hapis cezası veremez.

Asliye ceza mahkemesinin ne ceza vereceğini öğrenmek için kanunda her bir suç için belirtilen ceza miktarlarına bakmak gerekir.

Tüm ceza mahkemelerinde olduğu gibi asliye ceza mahkemesinde de duruşma yapılarak yargılama yapılır.

Asliye ceza mahkemelerinde bir hakim ve bir de savcı görev almaktadır.

Asliye ceza mahkemesinde duruşma düzeninden hakim sorumludur.

Asliye ceza mahkemelerinde duruşma alenidir yani herkese açıktır. İsteyen herkes duruşma salonuna girip düzeni bozmayacak şekilde duruşmaları izleyebilir.

İddianamenin kabul edilmesiyle bir tensip zabtı düzenlenir ve burada duruşma günü belirlenir.

Duruşma günü hakim iddianameyi kabul ettiğini belirterek duruşmaya başlar. Kimlik tespiti yapıldıktan sonra iddianamedeki hususlar sorulur buna dair savunma alınır. Yani sanık sorgulanır.  Ayrıca varsa tanıklar dinlenir.

Duruşma başka bir tarihe ertelenecek ise o tarih belirlenir ve sanığa yahut vekiline tefhim edilir.

Duruşmada geçen hukuki durum (ifadeler, deliller, beyanlar vs.) tutanağa geçirilir. Buna duruşma tutanağı denir. 

Bazen hakim ifadeleri katibe yazdırırken bazen de SEGBİS sistemi açılır ve elektronik olarak iddia ve savunmalar kaydedilir.

Duruşma sonunda hakim duruşmanın bittiğini söyler ve duruşma sona erer.

 

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE BİR DAVA NE KADAR ve KAÇ YIL SÜRER

Bu konuda net bir takvim ya da süre söylenmesi mümkün değildir. Zira o mahkemedeki dosya sayısı, dosyanın karmaşıklığı, mahkemenin iş yükü, suçun türü, sanık ve mağdurların sayısı, dosyada tutuklu bulunup bulunmadığı gibi birçok faktör ceza davasının asliye ceza mahkemesinde ne kadar süreceğini belirler.

Ancak ortalama 1-2 yıl içinde asliye ceza mahkemesinde bir kararın sonuçlanacağını söyleyebiliriz.

 ASLİYE CEZA MAHKEMESİ CEZA DAVA DOSYASI ve KARAR SORGULAMA

Asliye Ceza Mahkemesinin karar sonucunun ne olduğunu öğrenmek için birkaç seçenek bulunmaktadır.

Bu yollarla ceza davası dosya sorgulama yapılabilir ve karar çıkmış ise sonuç öğrenilebilir.

Öncelikli olarak UYAP VATANDAŞ uygulamasına girerek kendi dosyanız hakkında sorgulama yapabilirsiniz. Bu uygulamaya e devletinizden girebilirsiniz.

Ana sayfa > UYAP Dava Dosyası Sorgulama için uygulama açılır;  Dosya İşlemleri  > Dosya Sorgulama > Yargı Türü Bölümünde ADLİ YARGI seçilir> Mahkeme bölümüne davanın olduğu Asliye Ceza Mahkemesi seçilir > Dosya Sorgula tıklanır> Dosya Görüntüle tıklanır > Çıkan Ekranda “EVRAK” sekmesi tıklanır. Böylece dosyaya giren karar dahil tüm evrak görülebilir.

Dosya Durumu Açık, Dosya İstinafta gibi bilgileri bu sorgulama sonucu görebilirsiniz.

Ancak her zaman tüm evraklar UYAP a yüklenmeyebilir. Mahkeme kalemi normalde tüm belgeleri tarayarak UYAP’a yüklemesi gerekir ancak iş yoğunluğu yahut hatalı işlem sonucu bu gerçekleşmeyebilir.

Bu nedenle Asliye Ceza Mahkemesi Karar Sonucu öğrenmek için Mahkeme kalemine telefondan ulaşılabilir. Ancak uygulamada mahkeme kalemi kararın çıkıp çıkmadığını söylese de sonucu pek söylememektedir.

Bir diğer sonuç öğrenme seçeneği ise UYAP SMS yoluyla bilgi almaktır. Bu da sisteme abone olmak yoluyla gerçekleşmektedir. Bu yolla da karar sonucu cep telefonunuza gelen SMS ile öğrenilebilmektedir. Detaylı bilgi için buradan bilgi alınabilir.

Alo Dava Sorgulama ya da başka bir isim altında dosya sorgulama alanında özel hizmet verdiğini beyan eden şirketler bulunmakta ise de; bu konuda dikkat edilmesi gereken husus dolandırıcıların tuzağına düşmemektir. Bunun için avukatınızdan ya da bir avukatlık ofisinden destek istemeniz daha güvenli olacaktır.

 Asliye Ceza Mahkemesi Dosya Masrafı 

Asliye ceza mahkemesinde görülecek bir dava için mağdurun ya da sanığın herhangi bir harç ya da posta masrafı ödemesi gerekmez. Ancak dava sonunda cezaya veya güvenlik tedbirine mahkûm edilmesi hâlinde, bütün yargılama giderleri sanığa yüklenir. Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) yahut erteleme kararı verilse de yine sanık yargılama giderini öder.

 Asliye ceza mahkemelerinde görülecek davalar bakımından bir Asliye Ceza Avukatı hukuki danışmanlık desteği almak önemlidir. Çalışma alanlarımız arasında olan ceza hukuku konusunda hizmet vermekten onur duyarız.

  • Paylaş: