DOLANDIRILDIM NE YAPMALIYIM?
Dolandırıldım Ne Yapmalıyım?

Dolandırıldım Ne Yapmalıyım?

Dolandırıldım ne yapmalıyım, paramı nasıl alırım, tazminat davası, şikayet dilekçesi gibi bir çok konuda sorulara yanıt verilecektir.

Dolandırıcılık suçu, günümüzde en sık karşılaşılan suç tiplerinden birisidir. Bu suçun mağdurları, profesyonel tekniklerle aldatılmakta ve büyük maddi zararlara uğratılmaktadırlar.

 

Mağdurun aslında aldatıldığını öğrenmesi ve suçun farkına varması bile bazen günler hatta haftalar sürebilmektedir.Bu yüzden bu suçun mağduru olan kişilerde çoğu zaman bir çaresizlik ve şaşkınlık hâli, ne yapacağını bilememe gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir.

 

İşte bu sebeplerle dolandırıcılık suçu mağdurlarının hukukî bir yardıma başvurmaları sağlıklı ve doğru karar alabilmeleri adına son derece önemlidir.

 

Biz de bu yazımızda bilhassa dolandırıcılık mağdurlarının çokça sorduğu sorulara cevap mahiyetinde bir kısım açıklamalara yer vermeye çalışacağız.

 

Dolandırıcılık suçunun çeşitleri oldukça fazladır. Bu yüzden bu dolandırıcılık tiplerinin tamamına burada temas etme olanağı yoktur. Ancak belli ölçülerde de olsa yol gösterici olmak adına bir kısım açıklamalarda bulunmakta fayda bulunmaktadır.

Dolandırıldım Ne Yapmalıyım, Ne Yapmam Lazım?

Uygulamada çok sayıda dolandırıcılık çeşidi vardır. Pek çoğu oldukça ustaca kurgulanmış yalanlarla icra edilmektedir.

 

Bu sebeple mağduru olduğunuz bir dolandırıcılık vakası –ne kadar sarsıcı olursa olsun- asla bir ilk” değildir. Bu yüzden öncelikle sakin olmanız son derece önemlidir.

 

Muhatap olduğumuz mağdurların pek çoğu bu gibi vakalar sonrası kendilerine kızmakta, kandırıldıkları için kendilerine haksızlık etmekte, yahut eğer kandırılmış olan aile yakınlarından birisi ise onlara kırıcı sözler söyleyebilmektedir.

 

Bu noktada şu kadarını ifade edebiliriz ki, toplumun her kesiminden ve her seviyeden insan bu tür suçların mağduru olabilmektedir. Bu sebeple yaşanan bu tatsız hadisenin duygusal etkilerinden mümkün olduğunca çabuk sıyrılarak rasyonel kararlar vermek fevkalade önemlidir.

           

Eğer elden para verilmesi gibi bir dolandırıcılık vakası söz konusu olmuşsa, yapılması gereken ilk şey failleri yakalamaktır. Zira failler henüz uzaklaşmadan bunu gerçekleştirmek daha kolaydır.

 

Bu açıdan derhal en yakın kolluk birimine (polis/jandarma) haber vermek gerekir. Bilhassa bulunduğunuz adresin açık konum bilgilerini vermeniz, faillerin eşkal ve kimlik bilgilerini, eğer biliyorsanız araç renk, marka, model, plaka gibi teşhise yarar bilgileri, faillerin araçla nereden hangi yöne doğru gittiklerini söylemek faydalı olacaktır.

 

Savcılığa suç duyurusunda bulunmak da bir diğer yoldur. Bunun için savcılığa giderek dilekçe ya da ifade  verilebilir.

 

İnternetten/ Telefondan/Sosyal Medya Dolandırıldım Ne Yapmalıyım?

 

Eğer telefon/internet aracılığı ile gerçekleştirilen bir dolandırıcılık söz konusu ise, yapılan görüşmenin tarihi, saati, karşı tarafa ait iletişim bilgileri, varsa mesaj dökümleri vs. tespit edilmeli ve kolluk birimlerine/Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmelidir.

 

Facebook, Instagram üzerinden de dolandırıcılık sıklıkla görülmektedir. Bu durumlarda siber suçlar birimi devreye girmekte ve failin ve fiilin tespiti yapılmaktadır. Bu nedenle siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerine de başvurmak gerekir.

 

Dolandırıldım Paramı Geri Alabilir miyim?

 

Dolandırıcılık sonrası paranın geri alınması için çeşitli yollar bulunmaktadır. Şayet failler para ile birlikte yakalanmış ise sorun yok ancak para ortada yoksa ya icra takibi ya da hukuk davası açılması gerekmektedir.

Öte yandan,  paranızın geri alınabilmesi için; dolandırıcılık eylemi neticesinde maruz kaldığınız zarar tam olarak tespit edilmelidir.

 

Bu zarara ilişkin elinizde bulunan banka dekontu, hesap hareketleri, kart slipleri, fatura, fiş ve makbuzlar mutlaka muhafaza edilmeli ve kolluk birimlerine/Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmelidir.

 

Yukarıda bir kısmına yer vermiş olduğumuz bu gibi tedbirlerin yanı sıra bir avukatın hukuki yardımına başvurmanız alınması gerekli diğer tedbirler konusunda sizin için yol gösterici olacaktır.

 

Avukatınız ile beraber hazırlayacağınız bir şikayet dilekçesi ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığına başvurabilirsiniz.

 

Dolandırıldım Avukat Gerekli mi?

           

Tüm suçlarda olduğu gibi dolandırıcılık suçlarında da iyi bir ceza avukatı desteği almak faydalı olacaktır. Zira bu konu ceza hukukunun konusudur.

 

Dolandırıcılık suçlarında hızlı hareket etmenin önemi açıktır. Bu nedenle gereken tedbirlerin vakit kaybedilmeden alınması son derece önemlidir.

 

Bu konuda tecrübe sahibi olan hukuk büroları sizlerin haklarını korumak ve yitirilmiş haklarınızı size geri kazandırmak için yapılması gerekenler konusunda sizlere yardımcı olacaktır.

           

Dolandırıcılık suçunun birçok çeşidi bulunmaktadır. Söz gelimi TCKda 14 farklı tip kategorik dolandırıcılık eylemine yer verilmiş ve bunlar ayrı bentlerde düzenlenmiştir. Her bir kategori kapsamında onlarca farklı dolandırıcılık biçimi ortaya çıkabilmektedir.

 

Bu sebeple başınıza gelen dolandırıcılık eyleminin yasada hangi maddeye denk geldiği ve bu madde kapsamında ne tür delillerin toplanması gerektiği teknik bilgi ve uygulamada elde edilen tecrübe ile bilinebilir. Bu açıdan bir ceza avukatının hukuki yardımının önemi yadsınamaz. 

 

Dolandırıldım Elimde Belge Yok, Ne Yapabilirim?

 

Elinizde belge bulunmaması, belgelendirilebilir hiçbir delilinizin olmadığı anlamına gelmez.

Her bir olay kendisine özgü şartlar içerisinde cereyan eder. Bu sebeple tüm dolandırıcılık suçları için geçerli tek bir cevap verme olanağı yoktur.

Ancak banka hesapları, sigorta dökümleri, HTS kayıtları, baz bilgileri gibi pek çok teknik veri vardır ki, somut olayda şüphelilerin izini belirlemek bakımından yardımcı olabilir.

Tüm mesele dolandırıcılık eyleminde ne gibi delillere nereden ulaşılabileceğini bilmektir. Bu konuda alanında uzman bir avukatın hukuki yardımından istifade etmeniz sizler için yol gösterici olacaktır.

 Dolandırıldım Nereye Başvurulur? (Dolandırılınca ne yapılır?)

Dolandırıcılık suçunun mağduru olduğumuzu anladığımız an derhal polise bilgi verilmeli, ardından mümkün olan en kısa süre içerisinde en yakın kolluk birimine (polis/jandarma) gidilerek şikayetçi olunmalıdır.

Şikayet başvurusu, sözlü olarak yapılabileceği gibi dilekçe ile de yapılabilir. İster sözlü, ister yazılı olarak yapılsın şikayet başvurusunda suç delili mahiyetinde olmak üzere elde bulunan tüm deliller adli birimlerle paylaşılmalıdır.

 

İnternetten Dolandırıldım Paramı Nasıl Geri Alırım?

           

Bu sorunun cevabı dolandırılma suçunun biçimine göre değişmektedir.  Söz gelimi, banka hesapları üzerinden EFT gerçekleştirilmesi ya da posta çeki üzerinden ödeme yapılması gibi durumlarda mahkeme kararı üzerine ilgili hesaba bloke konulması mümkündür.

           

Öte yandan siber alemde yapılan dolandırıcılık nedeniyle failin kimliğinin tespiti ve yakalanması büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu kişiler gerçek ad ve bilgilerini kullanmamaktadır.

 

Dolandırıcılık suçu etkin pişmanlık hükümlerinin geçerli olduğu bir suç tipidir. Buna göre eğer fail, soruşturma ve kovuşturmanın herhangi bir aşamasında mağdurun zararını tamamen tazmin ederse hakkında verilecek ceza büyük oranda düşürülmektedir.

 

Bu sebeple uygulamada bu suçun faili olan bazı kişilerin yakalandıktan sonra failin zararını tazmin ettikleri ve böylece ceza indiriminden faydalanma yoluna gittikleri görülmektedir.

 

Öte yandan dolandırıcılık eylemi aynı zamanda bir haksız fiil teşkil ettiğinden mağdurun hukuk mahkemeleri nezdinde dava açmak suretiyle failden zararını (yasal faiziyle birlikte) tazmin ettirmesi de mümkündür.

 

Bu gibi konularda yapılması gerekenler konusunda bir avukatın hukuki yardımından faydalanmak isabetli olacaktır. 

 

Alışverişte Dolandırıldım Ne Yapmam Gerekir?

 

Uygulamada birbirleri ile karşılıklı borç ilişkisi içerisine giren taraflardan birinin bu borç ilişkisini haksız bir şekilde yerine getirmekten kaçındığı ve bu sebeple diğer tarafı zarara uğrattığı örneklere sıkça rastlanmaktadır.

Bu gibi olaylarda yargı mercileri eylemin gerçekleşme biçimine dikkat etmektedirler. Eğer taraflar arasında gerçek bir borç ilişkisi kurulmuş ve taraflardan birisinin eylemi sadece borca aykırılık biçiminde ortaya çıkmış ise ortada bir suç olmadığından konu hukuki uyuşmazlık” kabul edilerek tazminat davasının konusu sayılmaktadır.

Bununla birlikte kimi durumlarda ortada görünürde bir borç ilişkisi vardır, ancak failin amacı baştan beri muhatabını dolandırmaktır. İşte bu gibi durumlarda eylem suç teşkil ettiğinden fail hakkında ceza yargılaması yapılması gerekir.

İşte bu husus, oldukça teknik bir konudur ve her iki alanı birbirinden titizlikle ayırmayı bilen dikkatli bir bakış açısı gerektirir.

Suç teşkil eden bir eylemin hukuki uyuşmazlık gibi görünmesi ya da hukuki uyuşmazlık teşkil eden bir eylemin suç gibi algılanması mümkündür. Bu yüzden bu konuda bir avukatın hukuki yardımı son derece önemlidir.

Fakat bu suç tipleri bakımından elde bulunan tüm fatura, makbuz, banka dekontları varsa yazılı sözleşmeler, çek ve senetler vs. dikkatle muhafaza edilmeli ve adli birimlere ulaştırılmalıdır.

Ayrıca failin başka benzer eylemleri mevcutsa o eylemler de not edilmeli ve fikir-eylem birliğinin mevcudiyetini gösterir bir delil olarak dosyaya kazandırılmalıdır.

Başta da ifade ettiğimiz gibi her dolandırıcılık eylemi kendine özgüdür ve teknik bir bakış açısı ile ele alınmalıdır.

Çekle dolandırıldım ne yapmalıyım?

Çek, bankaların maddi varlıklarından olup bir ödeme aracıdır.

Çekle gerçekleştirilen dolandırıcılık eylemleri oldukça çeşitlidir. Çek büsbütün sahte olabilir, çek gerçek olup çalıntı olabilir, çek üzerindeki imza sahte olabilir, çek üzerinde silinti ve tahrifat yapılmış olabilir, çek ve imza gerçek olup dolandırıcılık eylemi için araç mahiyetinde kullanılmış olabilir vs…

İşte tüm bu ihtimallerin hepsinde uygulanacak yasa maddeleri, yapılması gereken işlem, alınması gereken tedbirler birbirinden farklılık gösterir.

Şartları varsa TCK 204 ve 158/1-f maddelerinin uygulama bulacağı bu suç türünde failin yakalanması için ciro zincirinin takip edilmesi, imzaların sıhhatinin tespiti için samimi imza örneklerinin araştırılması, imza incelemesini teminen bilirkişi raporu aldırılması gibi oldukça incelikli ve teknik detaylar söz konusudur.

Bu sebeple çekle dolandırılanların vakit geçirmeksizin şikayette bulunması, ellerinde bulunan çekleri adli makamlara teslim etmeleri ve bir avukatın hukuki yardımından istifade etmeleri fevkalade önemlidir.

Kriptopara ile Dolandırıldım Ne Yapmalıyım?

Son zamanlarda oldukça yaygınlaşan kripto paralar üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık örnekleri ile sıkça karşılaşılmakta ve bu konuda oldukça yaygın mağduriyetler gözlenmektedir.

Öncelikle ifade etmek gerekir ki, kripto paralar üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık türleri farklılık göstermektedir.

Bunlardan birisi kripto para alım satımı yapılacağı vaadiyle kişilerden aracılık etmek üzere temin edilen paraların yahut kripto paraların fail tarafından uhdesine geçirilmek suretiyle menfaat temin edilmesidir.

Bir diğer dolandırıcılık biçimi sahte borsa platformları veya kripto para siteleri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılıklardır. Sahte/dolandırıcılık maksadı ile kurulmuş mining siteleri üzerinden, sahte kripto paraların satılması gibi pek çok suç biçimi göze çarpmaktadır.

Bir yönüyle siber suç mahiyeti de teşkil eden bu suçun takibi oldukça teknik bir konudur ve dikkat gerektirmektedir.

Thodex

Vebitcoin

Dolandırıldım Şikayet Dilekçe Örneği

  Dolandırıcılık suçu için yapılacak şikayet başvuruları her bir dolandırıcılık suçu için farklılık göstermektedir. Bununla birlikte biz örnek teşkil etmesi bakımından bir dilekçe örneğine aşağıda yer vermek istiyoruz:

 

…… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

ŞİKAYETÇİ                           :

ADRES                                    :

ŞÜPHELİ                                :

SUÇ                                           :Nitelikli Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ ve YERİ          :

DELİLLER                              :Banka işlem kayıtları, araç ilanına ilişkin fotoğrafların yer

   aldığı bilgisayar çıktıları, HTS kayıtları, baz bilgileri ve sair

   yasal deliller .

İLGİLİ YASA MADDELERİ:TCK; 158/1-g, 53, CMK ve diğer ilgili yasal mevzuat ile

                                                   yargısal içtihatlar.

AÇIKLAMALAR:

            ……. tarihinde adlı internet sitesi üzerinde yapmış olduğum araştırmada ………. sayılı ilan numarasından yayınlanmış ikinci el bir otomobil ilanı gördüm. İlana göre ….. marka ….. model bir araç ……. TLden satışa konulmuş gözükmekte idi. Bunun üzerine aynı gün saat ...:…’de ilan sahibi göken ……. kullanıcı adlı kişinin  ………numaralı telefonunu kendime ait ……. numaralı telefondan arayarak araca ilişkin bilgi aldım. Kendisi ile yapmış olduğum görüşmede aracının şu anda …..de olduğunu, aracı ancak hafta sonu görebileceğimi, araçta herhangi bir sorun olmadığını, ancak arayan soran çok olduğu için her an satılabileceğini, bu yüzden eğer aracı almaya kesin olarak kararlı isem 1000 TL (bin lira) kaparo göndermem gerektiğini söyledi. Ben de -kendisine güvenerek- ilandaki araca çok ihtiyacım olduğundan ve aracı kaçırmak istemediğimden, söylediği parayı belirttiği ……….. IBAN numaralı banka hesabına EFT yaparak gönderdim. Ancak ben EFT yaptıktan kısa bir süre sonra kendisini tekrar aradığımda telefonunun kapalı olduğunu gördüm. İlanı kontrol ettiğimde ilanın da kaldırılmış olduğunu gördüm. Gün içerisinde kendisini defalarca aramama karşın herhangi bir şekilde kendisine ulaşamadım. Daha sonra yapmış olduğum araştırmalarda aynı aracın farklı bir internet sitesi olan ……comda ….. ilan numarasından satışa konulmuş olduğunu ve bahse konu kişi ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını öğrendim.

            Başkasına ait araca ilişkin fotoğrafları yayınlayarak kendisininmiş gibi gösteren ve beni kaparo almak bahanesiyle aldatarak 1000 TL maddi zarara uğratan şüpheli kişiden şikayetçiyim.

NETİCE ve TALEP:

Yukarıda arz ve izah edilen açıklamalar çerçevesinde şüpheli hakkında soruşturma yapılarak eylemine uyan suçtan dolayı yargılama yapılmasını teminen hakkında KAMU DAVASI AÇILMASI hususunda,

            Gereğini takdirlerinize saygılarımızla arz ederim…../…../……

 

EKLER:

 

Şikayetçi

                                                                                                                       İsim-İmza

 

            

  • Paylaş: