İhtiyaç nedeniyle Tahliye Davası Nedir- Consensus Hukuk
İhtiyaç nedeniyle Tahliye Davası Nedir?

İhtiyaç nedeniyle Tahliye Davası Nedir?

Türk Borçlar Kanununun 350/1. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; “ Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.”

Kimlerin İhtiyacı için Bu Dava Açılabilir?

Kiraya veren, kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle tahliye davası açabilir. TMK’nun 364. maddesine göre bakmakla yükümlü olduğu kişiler, nafaka vermeye yükümlü olunan kişiler, eş, altsoy, üstsoy ve kardeşlerdir.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davasının Şartları Nelerdir?

- Dava 1 aylık süresinde açılmalıdır.
- Kiralananın konut veya iş yeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu olmalıdır,
- İhtiyaç gerçek, samimi ve zorunlu olmalı ve bu durum ispatlanmalıdır. (Devamlılık arz etmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamaz. Henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir.)

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Ne Zaman Açılır?

Belirli süreli kira sözleşmelerinde sürenin bitiminden  itibaren 1 ay içinde dava açılır. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde , kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde dava açılır. Bir aylık dava açma süresinin başlangıcı, fesih dönemlerine göre belirlenir. Her altı aylık süre bir fesih dönemidir. 1 aylık dava açma süresi, altı aylık kira dönemlerinin sonundan başlar.6 aylık fesih döneminin sonundan itibaren 1 ay içinde dava açılır.
Belirli süreli kira sözleşmelerinde, kira sözleşmesi sürenin sonunda sona erdirilmediği için uzamış ise dava açma süresi belirli süreli kira sözleşmelerindeki süreye uyularak belirlenir. Buna göre dava uzama yılının  bitiminden  itibaren 1 ay içinde açılır.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası açmak için İhtarname gönderilmesi  Zorunlu mudur?

Bu nedenle açılacak davalardan önce kiraya verenin kiracıya ihtarname gönderme zorunluluğu yoktur. Ancak ihtarname gönderilmesi halinde  dava açmak için tanınan 1 aylık süre, kira sözleşmesinin uzadığı 1 yıllık kira yılı sonuna kadar uzar.

Zorunlu İhtiyaç Kabul Edilen Haller Nelerdir?

Yargıtay uygulamalarına  göre; yasada belirtilen ihtiyaç sahiplerinin,
-Evlenmeleri ve boşanmaları,
-Kiralananı yazlık olarak kullanma istekleri,
-Kirada oturmaları,   
-Bir yakını ile birlikte yakınına ait evde oturmaları,
-Sağlık durumları,
-Kiralananın ekonomik yönden daha uygun olması,
-Kiralananın işyeri veya çocuklarının okuluna yakın olması,
 gibi haller gerçek ve samimi ihtiyaç olarak kabul edilmektedir.

Yeniden Kiraya Verme Yasağı Var mıdır?

Türk Borçlar Kanununun 355. maddesince; “Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz. Kiraya veren, bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür.” Kiraya veren, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açarak kiracının tahliyesini sağlandığı durumlarda zorunlu neden olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz. Aksi halde tahliye edilen kiracıya 1 yıllık kira bedeli tutarında tazminat ödemek zorunda kalabilir.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Bu davalar genel itibariyle 6 ay-1 yıl arası sürer. Kiralananın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesinin iş yoğunluğuna göre davaların sonuçlanma süreleri değişir.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Hangisidir?

Genel yetki kurallarına göre kiracının(kiralananın) bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesi yetkili ve görevlidir.
 

  • Paylaş: