Öğretmen Güvenlik Soruşturması Olumsuz Olanlar Ne Yapmalı- C Hukuk
Öğretmen Güvenlik Soruşturması Olumsuz Olanlar Ne Yapmalı

Öğretmen Güvenlik Soruşturması Olumsuz Olanlar Ne Yapmalı

Bu yazımızda öğretmenlik atamaları öncesi yapılan güvenlik soruşturmasında nelere bakıldığı ve güvenlik soruşturmasının olumsuz gelmesi halinde hangi hukuki yollara başvuru yapılacağı anlatılacaktır.

Yapılan tercih sonrasında atama yapılıp o kadroya yerleştirme yapılabilmesi için 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca güvenlik soruşturması yapılmaktadır.
Bu soruşturmanın olumsuz sonuçlanması halinde atama işlemi yapılmamaktadır. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilgili öğretmen adaylarına tebliğ edilmektedir. Bu tebligatlar genelde yazılı şekilde yani tebligat adresine posta yoluyla gönderilmektedir.
Bu tebligatların tarihi çok önemlidir çünkü dava açma süresi bu tarihten itibaren başlamaktadır. Bazen evde kimsenin olmaması halinde tebligat muhtara yapılmakta ve muhtara bırakma tarihi tebliğ tarihi sayılmaktadır. Bu nedenle tebligatı sıkı şekilde takip etmek gerekir.

1-Öğretmen Güvenlik Soruşturmasında Nelere Bakılır?

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Kanunun 5. maddesinde bu hususlar açıklanmıştır;
Güvenlik soruşturması, arşiv araştırmasındaki hususlara ilave olarak kişinin;
-Görevin gerektirdiği niteliklerle ilgili kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerindeki olgusal verilerinin,
-Yabancı devlet kurumları ve yabancılarla ilişiğinin,
-Terör örgütleri veya suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerle eylem birliği, irtibat ve iltisak içinde olup olmadığının,
mevcut kayıtlardan ve kişinin görevine yansıyacak hususların denetime elverişli olacak yöntemlerle yerinden araştırılmak suretiyle tespit edilmesidir.
 Buna göre güvenlik soruşturması, arşiv araştırmasına ek olarak;
   Kişi hakkında istihbari olarak olgusal verilere bakılır. Yani sadece habere ve duyuma  göre değil somut, makul, mantıklı, denetlenebilir  verilere dayanılması gerekir. Buna göre istihbari veriler kişi hakkındaki kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerindeki tüm veriler değildir. Burada iki tür sınırlamaya vardır; ilki bu verilerin yürütülecek kamu görevinin gerektirdiği niteliklerle bir ilgisinin bulunması gereğidir, ikincisi ise söz konusu verilerin olgusal olmasıdır ki bundan amaç verilerin yorum içermeyen, somut, gözlemlenebilir vakıalara dayanmasıdır.
   Kişinin yabancı devlet kurumları ve yabancılarla ilişiğinin
   Kişinin terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle eylem birliği, iltisak ve irtibat içinde olup olmadığına bakılır.
 
Öğretmen güvenlik soruşturmasında kişinin ailesine ve akrabalarına da bakılıp bakılmadığı da çokça sorulmaktadır. Bu husus Kanunda açık değildir ancak önceki Güvenlik Soruşturması Kanunu taslağında açıkça aile ve akrabalara da bakılacağı belirtilmişken son kanunda bu ifade çıkarılmıştır. Buna göre güvenlik soruşturmasının sadece kişi ile sınırlı olarak  yapılması gerekmektedir.

2- Öğretmen Güvenlik Soruşturması Olumsuz Gelenler Ne Yapmalı

Güvenlik soruşturması olumsuz gelen öğretmen tebliğden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesine dava açmalıdır. Bu davanın adı iptal davasıdır. Bu davayı yürütmeyi durdurma talepli olarak açmak hızlı sonuç almak bakımından önemlidir.
Öte yandan iptal davasını açarken hem atanma hem de yoksun kalınan maaş ve diğer özlük haklarının da talep edilmesi gerekir.

3-Öğretmen Güvenlik Soruşturması İptal Davası

İdare Mahkemesi dava açılması halinde MEB’den güvenlik soruşturmasının neden olumsuz olduğunu sorar. MEB buna ilişkin belgeleri göndermek zorundadır. Gelen bilgi ve belgelere göre karar verir. Birçok defa idare sağlam gerekçe ve belge sunamamakta veya sunulan belgeler sadece istihbari duyumlara dayanmaktadır.  Bu nedenle dava açmak hak kaybı olmaması bakımından hayati önem taşımaktadır.

Şayet gerekçe olarak soyut, genel geçer duyuma dayalı bilgiler varsa işlemi iptal eder. Bu durumda aday öğretmenin başkaca bir engeli yoksa (mesela sağlık gibi) atama işlemi 30 gün içinde gerçekleşir.
İptal davası yürütmeyi durdurmalı açılması halinde yaklaşık 3 ay içinde sonuçlanır. Tüm dava ise 7-8 ay içinde biter.
Ayrıca açılacak dava sonucunda alınamayan maaşların da faiziyle birlikte talep edilmesi önemlidir.
İdare Mahkemesinde açılacak İptal davası teknik bir dava olup idare avukatından destek almakta büyük fayda bulunmaktadır. Zira bu davaların dilekçesinin nasıl hazırlanacağı, hangi ilde açılacağı, sürelerin nasıl hesaplanacağı, hangi kalemlerin talep edileceği gibi birçok teknik husus bulunmaktadır.

İptal davalarında genelde dosya üzerinden karar verilir ancak duruşma takip edilirse duruşma yapılarak karar verilir.

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Gelenler Bakanlığa İtiraz Yolu

Güvenlik soruşturması olumsuz gelirse Milli Eğitim Bakanlığına hitaben yazılacak bir  dilekçe ile bu duruma itiraz edilebilir. Ancak uygulamada maalesef itiraz sonucunda durum değişmemektedir. Yani şu anki uygulamada itiraz maalesef zaman kaybı anlamına gelmektedir. Zaten güvenlik soruşturmasının niçin olumsuz olduğu belirtilmediği için neye göre itiraz edileceği de belirsizdir.

 

 

  • Paylaş: