Polislik Güvenlik Soruşturması Nedir
Polislik Güvenlik Soruşturması Nedir?

Polislik Güvenlik Soruşturması Nedir?

Polislik güvenlik soruşturması, Emniyet teşkilatına yapılan alımlarda mutlaka yapılmaktadır. PAEM, POMEM ve PMYO ve Bekçilik alımlarında bir taraftan sınav süreci ilerlerken bir yandan da güvenlik soruşturması işlemleri yürütülmektedir.

Bazen okula başladıktan sonra bile güvenlik soruşturması sonuçlanmakta hatta bu nedenle okuldan ilişik kesme işlemleriyle de sıkça karşılaşılmaktadır.
EGM güvenlik soruşturması için ayrı bir usul ve yöntem yoktur. Polislik için güvenlik soruşturması Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

EGM Polislik Güvenlik Soruşturması Ne Kadar Sürer

PAEM, PMYO ve POMEM güvenlik soruşturması en geç 60 iş günü, arşiv araştırması en geç 30 iş günü içinde sonuçlandırılmalıdır.

Yönetmelikte iş günü denildiği için haftasonları da dahil edildiğinde güvenlik soruşturması 80 güne, arşiv araştırması 40 güne kadar uzayabilir.

Ancak iş yoğunluğu nedeniyle bu süreler uzayabilir. EGM tarafından bu işlemler yürütülmekte olup buna ilişkin ilgilere tebligat yapılmaktadır. Bu süreler geçmesine rağmen hala sonuç açıklanmadıysa mutlaka kuruma yazılı bir dilekçe ile başvuru yapılmalı ve sonuç öğrenilmeye çalışılmalıdır.

Polis Güvenlik  Soruşturması Aileyi Kapsar mı?

Polislik için güvenlik soruşturmasında kişinin içinde bulunduğu ortam dikkate alınarak” araştırma yapıldığı için güvenlik soruşturması aileyi kapsamaktadır. Bir diğer deyişle aileden dolayı kişinin güvenlik soruşturması olumsuz çıkabilir.

Polis güvenlik soruşturmasında kardeşin etkisi de bulunmaktadır. Yani EGM güvenlik soruşturmasında kardeş incelenerek kişinin güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanabilir.

Güvenlik soruşturmasında bütün sülaleye bakılmaz. Hangi akrabalara bakılacağı ise kanun ve yönetmelikte yazılı değildir. Bununla birlikte uygulamada genellikle sadece 1. ve 2. derece akrabalara bakıldığı bilinmektedir. (Anne baba 1. Derece, kardeşler 2. Derece akrabadır)

Polis Güvenlik  Soruşturması Otel Kayıtları

Polis güvenlik soruşturması nedeniyle otel kayıtları da incelenebilmektedir. Her meslek grubu için olmasa da mesela polis alımlarında otel kayıtları güvenlik soruşturmasında dikkate alınmaktadır. 

Otelde nikahsız kalmak güvenlik soruşturmasını olumsuz etkileyebilmektedir. Yani her otel kaydı olan elenir diye bir uygulama yoktur. Özetle otel kayıtlarının polislik güvenlik soruşturmasına etkisi olumsuz olabilmektedir.

POMEM Güvenlik Soruşturmasında Elenenler

POMEM, PMYO, PAEM güvenlik soruşturmasından elenme nedenleri için Güvenlik Soruşturmasında Elenme Nedenleri  başlıklı makalemize bakılabilir.

POMEM güvenlik soruşturmasından elenenler ve polislik güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan kişiler 60 gün içinde mutlaka idare mahkemesine dava açmalıdır. Aksi halde dava açma hakkı kaybedilmektedir.

Bu konuda güvenlik soruşturması konusunda uzman Ankara idare avukatından yardım alınması önemlidir. 

Polis Eşlerine Güvenlik Soruşturması Kalktı mı

POMEM, PMYO ve PAEM e alınacak öğrenciler evli ise bu kişilerin eşleri hakkında da güvenlik soruşturması yapılmaktadır. Bu hususu açıkça ilgili Yönetmeliklerde belirtilmektedir. 

Bekçilik Güvenlik Soruşturması

Bekçilik alımlarında da güvenlik soruşturması mutlaka yapılmaktadır. Bekçiler için güvenlik soruşturması  da Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Bekçilik için güvenlik soruşturması en geç 60 iş günü, arşiv araştırması en geç 30 iş günü içinde sonuçlandırılmalıdır.

Yönetmelikte iş günü denildiği için haftasonları da dahil edildiğinde güvenlik soruşturması 80 güne, arşiv araştırması 40 güne kadar uzayabilir.

Bekçilik güvenlik soruşturmasından elenme nedenleri için Güvenlik Soruşturmasında Elenme Nedenleri  başlıklı makalemize bakılabilir.

Bekçilik güvenlik soruşturması olumsuz olma nedenleri  yukarıda açıklandı. Olumsuz olan adaylar vakit kaybetmeden idare mahkemesine dava açmalıdırlar.

Memur (KPSS) Güvenlik Soruşturması

Memur güvenlik soruşturması, 15 Temmuz sonrasında 657 sayılı Kanuna yapılan ekleme ile kanuni bir şart haline gelmiştir. Ancak bu şart Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişse de fiilen uygulamada güvenlik soruşturması yapılmaya devam edilmektedir.

Memur alımları ağırlıklı olarak KPSS ile yapılmakta ve bu sınav sonrasında merkezi yerleştirme yapılmaktadır. Yerleştirme sonrasında ise atama işlemi yapılmadan önce devlet memuru güvenlik soruşturması yapılmaktadır. Devlet memuru güvenlik soruşturması olumsuz ise atama yapılmamakta, atama yapılmış ise bu işlem  kurum tarafından iptal edilmektedir.

Uygulamada merkezi yerleştirme sonrasında ilgili kurum tarafından ya kişiye tebligat yapılıp durum bildirilmekte ya da atama işlemi askıya alınıp aylarca cevap verilmemektedir. Cevap verilmeyen durumlarda hak kaybı yaşanmaması için mutlaka alım yapan kuruma yazılı başvuru yapılması gerekmektedir.

Memurluğa Girişte Güvenlik Soruşturması

Memur güvenlik soruşturması memurluğa girişte yapılır. İstisnai bazı durumlarda atandıktan sonra da bu işlem yapılabilmektedir.

KPSS sonrasında kişinin önce yerleştirmesi yapılır sonrasında ise güvenlik soruşturması işlemlerine başlanır.  Diğer kurum alımlarında ise mülakat öncesi ya da mülakat sonrası güvenlik soruşturması yapılır. Özetle tüm kurumlar atama yapmadan önce  güvenlik soruşturmasını tamamlamaya çalışır.

KPSS (Memur) Güvenlik Soruşturmasında Nelere Bakılır

KPSS memur güvenlik soruşturmasında nelere bakıldığı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde genel olarak belirtilmiştir. Ancak bu konuda detaylı bilgi için Güvenlik Soruşturmasında Elenme Nedenleri  başlıklı makalemize bakılabilir.

KPSS güvenlik soruşturması, devlet memuru güvenlik soruşturması ya da memur güvenlik soruşturması işlemleri aynı şeydir ve aynı usul ve kurallara tabidir. 

Atanan Memur Güvenlik Soruşturması Ne Kadar Sürer 

Atanan Memur Güvenlik Soruşturması en geç 60 iş günü, arşiv araştırması en geç 30 iş günü içinde sonuçlandırılmalıdır.

Yönetmelikte iş günü denildiği için haftasonları da dahil edildiğinde güvenlik soruşturması 80 güne, arşiv araştırması 40 güne kadar uzayabilir.

Ancak iş yoğunluğu nedeniyle bu süreler uzayabilir. Atanan kurum tarafından bu işlemler yürütülmekte olup buna ilişkin ilgilere tebligat yapılmaktadır. Bu süreler geçmesine rağmen hala sonuç açıklanmadıysa mutlaka kuruma yazılı bir dilekçe ile başvuru yapılmalı ve sonuç öğrenilmeye çalışılmalıdır.

Kural olarak atanmadan önce güvenlik soruşturması yapılır ancak bazen Atandıktan Sonra Güvenlik Soruşturması yapılabilir. Atandıktan sonra güvenlik soruşturması olumsuz olur ise atama işlemi iptal edilmektedir. Buna karşı idare mahkemesinde  dava açmak gerekir.

Öğretmen Güvenlik Soruşturması

Öğretmen güvenlik soruşturması Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından atama yapılmadan önce yapılmaktadır. KPSS sonrası merkezi yerleştirme yapıldıktan sonra güvenlik soruşturmasına başlanmakta ve atama işlemi güvenlik soruşturmasına göre yapılmaktadır.

Atama ile yerleştirme birbirine karıştırılmamalıdır. Yerleştirme ÖSYM tarafından, atama ise MEB tarafından yapılmaktadır. Bazen atama yapıldıktan sonra da güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanmakta ve atama onayı iptal edilmektedir.

Öğretmen Güvenlik Soruşturması Nasıl Yapılır

Öğretmen güvenlik soruşturması için MEB, polis ya da jandarmaya talepte bulunmakta ve öğretmenler bakımından güvenlik soruşturması polis ya da jandarma tarafından yapılarak hazırlanan rapor Milli Eğitim Bakanlığına göndermektedir.

Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) oluşturulan yetkili kurul bu rapora göre güvenlik soruşturmasının olumlu ya da olumsuz olduğuna karar vermektedir.

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan kişilerin ataması yapılmamakta, yapılan atama varsa iptal edilmektedir. Güvenlik soruşturması olumlu olanlar ise başka da bir engel yoksa öğretmen olarak atanmaktadır. 

Öğretmen Atama Güvenlik Soruşturması Ne Kadar  Sürer

Öğretmen Atama Güvenlik Soruşturması en geç 60 iş günü, arşiv araştırması en geç 30 iş günü içinde sonuçlandırılmalıdır.

Yönetmelikte iş günü denildiği için haftasonları da dahil edildiğinde güvenlik soruşturması 80 güne, arşiv araştırması 40 güne kadar uzayabilir.

Ancak iş yoğunluğu nedeniyle bu süreler uzayabilir. MEB tarafından bu işlemler yürütülmekte olup buna ilişkin ilgilere tebligat yapılmaktadır. Bu süreler geçmesine rağmen hala sonuç açıklanmadıysa mutlaka kuruma yazılı bir dilekçe ile başvuru yapılmalı ve sonuç öğrenilmeye çalışılmalıdır.

Kural olarak atanmadan önce güvenlik soruşturması yapılır ancak bazen Atandıktan Sonra Güvenlik Soruşturması yapılabilir. Atandıktan sonra güvenlik soruşturması olumsuz olur ise atama işlemi iptal edilmektedir. Buna karşı idare mahkemesinde  dava açmak gerekir.

MEB (Öğretmen) Güvenlik Soruşturmasında Nelere Bakılır

MEB (öğretmen) güvenlik soruşturmasında nelere bakıldığı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde genel olarak belirtilmiştir. Ancak bu konuda detaylı bilgi için Güvenlik Soruşturmasında Elenme Nedenleri  başlıklı makalemize bakılabilir.

Sözleşmeli Öğretmenlik Güvenlik Soruşturması

Kadrolu öğretmenler gibi sözleşmeli öğretmenler için de güvenlik soruşturması yapılmaktadır. Güvenlik soruşturması olumlu olanlar atanmakta, olumsuz olanlar ise atanamamaktadır.

Olumsuz durum adaylara tebliğ edilmektedir. Buna karşı idare mahkemesinde dava açılması gerekmektedir. Bazen de MEB herhangi bir tebligat yapmadan atamayı sürüncemede bırakmaktadır. Bu durumda  hak kaybı yaşanmaması için MEB’e dilekçe ile başvuru yapıp sonucun ne olduğunu öğrenmek gerekir.

Sözleşmeli Öğretmenlik Güvenlik Soruşturması Nasıl Yapılır

Sözleşmeli öğretmenlik için güvenlik soruşturması mülakat işleminden sonra yapılmaktadır. Yani mülakat açıklandıktan ve yerleştirme yerleri belli olduktan sonra sözleşmeli öğretmen adaylarının atanması için güvenlik soruşturmasına başlanmaktadır.

Sözleşmeli öğretmen güvenlik soruşturması için MEB, Emniyet ya da Jandarma birimlerinden talepte bulunmaktadır. Sözleşmeli öğretmenler bakımından güvenlik soruşturması raporu Milli Eğitim Bakanlığına göndermektedir.

Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) oluşturulan ilgili kurul bu rapora göre güvenlik soruşturmasının olumlu ya da olumsuz olduğuna karar vermektedir.

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan adayların ataması yapılmamakta, yapılan atama varsa iptal edilmektedir. Güvenlik soruşturması olumlu olanlar ise başka da bir engel yoksa sözleşmeli öğretmen olarak atanmaktadır. 

Özel Öğretim Kurumları (Özel Okul) Öğretmenleri Güvenlik Soruşturması

Özel okullarda çalışacak personel hakkında güvenlik soruşturması yapılamamaktadır. Ancak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda özel öğretim kurumlarında çalışacak personelde de, Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaması şartı aranmaktadır.

İtritbat ve iltisak nedeniyle özel okul öğretmenlerinin çalışma ruhsatları milli eğitim müdürlüğünce iptal edilebilmekte ve bu nedenle de özel okul tarafından öğretmenin iş akdi feshedilebilmektedir. Bu durumda yapılması gereken işlem idare mahkemesinde çalışma ruhsatı iptaline karşı dava açmaktır.

Uzman Erbaş Uzman Çavuş Güvenlik Soruşturması

Uzman erbaş - uzman çavuş alımlarında da güvenlik soruşturması yapılmaktadır. Güvenlik soruşturmasının olumsuz olması halinde bu durum MSB’nin internet sitesinde sorgulama ile görülebilmektedir. Bu sorgulamada olumsuz sonuç Uzman Erbaş Yönetmeliği 6/g maddesiyle ifade edilmektedir Uzmanlık Güvenlik Soruşturması polis ya da jandarma tarafından yapılarak MSB’ye rapor olarak gönderilmektedir. MSB gelen rapora göre olumlu ya da olumsuz karar vermektedir.

Uzman Çavuş (Uzman Erbaş) Güvenlik Soruşturması Ne Kadar Sürer

Uzman erbaş-uzman çavuş Güvenlik Soruşturması en geç 60 iş günü, arşiv araştırması en geç 30 iş günü içinde sonuçlandırılmalıdır.

Yönetmelikte iş günü denildiği için haftasonları da dahil edildiğinde güvenlik soruşturması 80 güne, arşiv araştırması 40 güne kadar uzayabilir.

Ancak iş yoğunluğu nedeniyle bu süreler uzayabilir. MSB tarafından bu işlemler yürütülmekte olup buna ilişkin ilgilere tebligat yapılmaktadır. Bu süreler geçmesine rağmen hala sonuç açıklanmadıysa mutlaka kuruma yazılı bir dilekçe ile başvuru yapılmalı ve sonuç öğrenilmeye çalışılmalıdır.

Kural olarak atanmadan önce güvenlik soruşturması yapılır ancak bazen Atandıktan Sonra Güvenlik Soruşturması yapılabilir. Atandıktan sonra güvenlik soruşturması olumsuz olur ise atama işlemi iptal edilmektedir. Buna karşı idare mahkemesinde  dava açmak gerekir.

MSB Güvenlik Soruşturması Sonucu Nasıl Öğrenilir

 

Uzman Çavuş (Uzman Erbaş ) Güvenlik Soruşturmasında Nelere Bakılır

Uzman Erbaş / Uzman Çavuş güvenlik soruşturmasında nelere bakıldığı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde genel olarak belirtilmiştir. Ancak bu konuda detaylı bilgi için Güvenlik Soruşturmasında Elenme Nedenleri başlıklı makalemize bakılabilir. Uzman erbaş güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanması halinde gecikmeksizin idare mahkemesine dava açılmalıdır. Aksi halde hak kaybı yaşanır. Askeri Güvenlik Soruşturması Askeri personele yapılan güvenlik soruşturması 4045 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliğe göre yürütülmektedir. Subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş, uzman çavuş gibi askeri personel için güvenlik soruşturması yapılmadan atama yapılamaz. TSK güvenlik soruşturması, TSK’da yani MSB’de çalışacak asker ve sivil personele yapılmaktadır. Subaylık Güvenlik Soruşturması, 4045 sayılı Kanun uyarınca Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik çalıştırılacak ve bu kapsamda harp okularına alınacak öğrencilere, sözleşmeli subaylara yapılmaktadır. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Güvenlik Soruşturması Milli Savunma Üniversitesine yapılan alımlarda da güvenlik soruşturması yapılmaktadır. Bu işlem hem öğrenciler hem de sivil personel için yapılmaktadır. Okullara alınacak öğrencilerin güvenlik soruştu

Uzman Erbaş / Uzman Çavuş güvenlik soruşturmasında nelere bakıldığı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde genel olarak belirtilmiştir. Ancak bu konuda detaylı bilgi için Güvenlik Soruşturmasında Elenme Nedenleri  başlıklı makalemize bakılabilir.

Uzman erbaş güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanması halinde gecikmeksizin idare mahkemesine dava açılmalıdır. Aksi halde hak kaybı yaşanır.


 Askeri Güvenlik Soruşturması


Askeri personele yapılan güvenlik soruşturması 4045 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliğe göre yürütülmektedir. Subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş, uzman çavuş gibi askeri personel için güvenlik soruşturması yapılmadan atama yapılamaz.

TSK güvenlik soruşturması, TSK’da yani MSB’de çalışacak asker ve sivil personele yapılmaktadır.

Subaylık Güvenlik Soruşturması, 4045 sayılı Kanun uyarınca Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik çalıştırılacak ve bu kapsamda harp okularına alınacak öğrencilere, sözleşmeli subaylara yapılmaktadır.


Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Güvenlik Soruşturması


Milli Savunma Üniversitesine yapılan alımlarda da güvenlik soruşturması yapılmaktadır. Bu işlem hem öğrenciler hem de sivil personel için yapılmaktadır. 

Okullara alınacak öğrencilerin güvenlik soruştu

rması öğrenci adaylığı döneminde yapılmakta ise de bazen eğitime başladıktan sonra da güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanabilmektedir. Hatta bazen mezuniyetten bir kaç gün önce bile bu nedenle okullardan ilişik kesilebilmektedir.

Bu durumda derhal idare mahkemesine dava açmak gerekir.

 

Jandarma Güvenlik Soruşturması

Jandarma güvenlik soruşturması da 4045 sayılı Kanun uyarınca yapılmaktadır. Jandarmaya alınacak uzman erbaş, uzman çavuş, sözleşmeli er ve sivil personel için güvenlik soruşturması yapılmak zorundadır.

Jandarma güvenlik soruşturmasında nelere bakıldığı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde genel olarak belirtilmiştir. Ancak bu konuda detaylı bilgi için Güvenlik Soruşturmasında Elenme Nedenleri  başlıklı makalemize bakılabilir.

 

 araştırma görevlisi güvenlik soruşturması110

 

özel sektör güvenlik soruşturması110-

tıp mezunları için güvenlik soruşturması 90—güv soruşturmasını geçemeyen doktorlar. –İşyeri hekimliği gs-

 

 kamu işçi güvenlik soruşturması70

diyanet/imam güvenlik soruşturması 50-

 sgk kaydı güvenlik soruşturması 40-

gs doktor,

 özel güvenlik kartı iptal olanlar ne yapmalı210-- ögg güvenlik soruşturması140- özel güvenlik soruşturması sonucu140- özel güvenlik güvenlik soruşturması140 güvenlik sertifikası güvenlik soruşturması 50 

güvenlik soruşturması kanunu100-  güvenlik soruşturması özel hayat260-

 anayasa mahkemesi güvenlik soruşturması1000- güvenlik soruşturması son durum480- anayasa mahkemesi güvenlik soruşturması kararı260- güvenlik soruşturması emsal kararlar210- 657 gs-

güvenlik soruşturması kalktı mı- -güvenlik soruşturması bekleyenler1300

 

- güvenlik soruşturması mahkeme kararları260

hagb güvenlik soruşturması170-beraat kararı güvenlik soruşturması50-18 yaş altı işlenen suçlar güvenlik soruşturması devam eden ceza dava güvenlik soruşturmasını etkiler mi 40- olumsuz güvenlik soruşturması-

- mahkemem var gs- hakkımda gs var mı- gs yi hangi birim yapar- gs g maddesi-gs kaç yılı kapsar-–gs yanlış bilgi-özel/sektör şirketler güvenlik soruşturması adli sicile köprü yap


savunma sanayi/aselsan /tusaş güvenlik soruşturması  50-


  • Paylaş: