Tadilat Nedeniyle Tahliye Davası
 Tadilat Nedeniyle Tahliye Davası Nedir?

Tadilat Nedeniyle Tahliye Davası Nedir?

Türk Borçlar Kanununun 350/2. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; “Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.”

Tadilat Nedeniyle Tahliye Davasının Şartları Nelerdir?

·        Davanın 1 aylık süresi içinde açılması gerekir, önceden ihtar çekmeye gerek yoktur.
·        Kiralanan taşınmazın yeniden inşası veya esaslı bir şekilde onarılması, genişletilmesi, değiştirilmesi vs. gerekmelidir.
·        Tadilat işlemlerinde kiralananın kullanımının mümkün olmaması gerekir.
·        Kiralananın yeniden inşası veya imarına ilişkin projenin mahkemeye sunulması gerekir.
·        Kiralananın daha modern hale getirilmesinde ve iyileştirilmesinde imar amacı söz konusu olmalıdır.
·        Kiraya veren, kiralanan yerin esaslı bir onarıma, genişletmeye veya değiştirilmeye ihtiyacı olduğunu objektif olarak ortaya koymalı ve kiralananın bu tadilat süresince kullanılmasının mümkün olmadığını ispat etmelidir.

Tadilat Nedeniyle Tahliye Davası Ne Zaman Açılır?

Belirli süreli kira sözleşmelerinde sürenin bitiminden  itibaren 1 ay içinde dava açılır. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde , kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde dava açılır. Bir aylık dava açma süresinin başlangıcı, fesih dönemlerine göre belirlenir. Her altı aylık süre bir fesih dönemidir. 1 aylık dava açma süresi , altı aylık kira dönemlerinin sonundan başlar.6 aylık fesih döneminin sonundan itibaren 1 ay içinde dava açılır.
Belirli süreli kira sözleşmelerinde , kira sözleşmesi sürenin sonunda sona erdirilmediği için uzamış ise dava açma süresi belirli süreli kira sözleşmelerindeki süreye uyularak belirlenir. Buna göre dava uzama yılının  bitiminden  itibaren 1 ay içinde açılır.

Tadilat Nedeniyle Tahliye Davası Açmak için İhtarname Gönderilmesi  Zorunlu mudur?

Bu nedenle açılacak davalardan önce kiraya verenin kiracıya ihtarname gönderme zorunluluğu yoktur. Ancak ihtarname gönderilmesi halinde  dava açmak için tanınan 1 aylık süre, kira sözleşmesinin uzadığı 1 yıllık kira yılı sonuna kadar uzar.

Yeniden Kiraya Verme Yasağı Var mıdır?

Türk Borçlar Kanununun 355. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;
 “ Yeniden inşa ve imar amacıyla boşaltılması sağlanan taşınmazlar, eski hâli ile, haklı sebep olmaksızın üç yıl geçmedikçe başkasına kiralanamaz.
Eski kiracının, yeniden inşa ve imarı gerçekleştirilen taşınmazları, yeni durumu ve yeni kira bedeli ile kiralama konusunda öncelik hakkı vardır.
Bu hakkın, kiraya verenin yapacağı yazılı bildirimi izleyen bir ay içinde kullanılması gerekir; bu öncelik hakkı sona erdirilmedikçe, taşınmaz üç yıl geçmeden başkasına kiralanamaz.
Kiraya veren, bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür.

Tadilat Nedeniyle Kiracı Çıkarılabilir mi? Tadilat Yapılacak Evden Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açılacak tahliye davası ile kiracı çıkarılabilir.

 Her Türlü Tadilat İçin Tahliye Davası Açılabilir mi?

Yapılacak tadilatın esaslı tadilat olması gerekir. Basit tadilatlar için tahliye davası açılamaz. Yargıtay uygulamalarına göre, boya, badana, duvarların alçı yapılması, tavanın ahşap döşeme ile kaplanması, yerlere parke döşenmesi gibi işler basit tadilat olarak kabul edilmektedir.

Kira Gelirinin Artırılması için Yapılacak Tadilatlar için Tahliye Davası Açılabilir mi?

Yargıtay uygulamalarına göre, kiralayanın ihtiyaçları veya fenni bakımdan tamir veya tadil zorunluluğu yoksa, sadece kira gelirini artırmak için tadile gidilmesi ve konut olarak kiraya verilen taşınmazın işyerine çevrilmesinde imar kastı bulunmadığını kabul edilmektedir. Buna göre bu amaçla yapılacak tadilatlar için bu dava açılamaz.

Tadilat Nedeniyle Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Bu davalar genel itibariyle 6 ay-1 yıl arası sürer. Kiralananın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesinin iş yoğunluğuna göre davaların sonuçlanma süreleri değişir.

Tadilat Nedeniyle Tahliye Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Hangisidir?

Genel yetki kurallarına göre kiracının (kiralananın) bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesi yetkili ve görevlidir.

  • Paylaş: