Vergi Müfettişliğine Atanma ve Performans Değerlendirmesi Hakkında Hukuki Mütalaa-Consensun Hukuk
Vergi Müfettişliğine Atanma ve Performans Değerlendirmesi Hakkında Hukuki Mütalaa

Vergi Müfettişliğine Atanma ve Performans Değerlendirmesi Hakkında Hukuki Mütalaa

Bu yazımızda vergi müfettişliğine atanma sonrası performans değerlendirmesinde yaşanan hukuki bir soruna değinilecek ve çözüm önerisi sunulacaktır.

A-Mevzuat Hükmü

VDK Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinin 6/7. madde uyarınca “Yeterlik sınavında başarılı olan Vergi Müfettiş Yardımcılarının Vergi Müfettişliğine ilişkin ilk performans değerlendirmesi, son performans puanının hesaplandığı tarihten, Vergi Müfettişliğine atanma tarihinin içinde bulunduğu takvim yılının sonuna kadar olan dönem için yapılır. Bu dönemde çalışmalara ilişkin elde edilen performans puanının, çalışılan gün sayısının 365’e oranlanması suretiyle elde edilen katsayıya bölünmesi sonucu çalışmalara ilişkin performans puanı hesaplanır.”
Buna göre Vergi müfettişinin ilk performans değerlendirmesi atanma tarihine bağlı kılınmıştır.

B-Hukuki Sorun

Müfettişliğe herhangi bir bekleme veya gecikme olmaksızın yapılan atamalarda sorun yaşanmazken idare mahkemesinin iptal kararı sonucu yapılan atamalarda ise maaş ve özlük haklarının iadesi ile performans değerlendirmesinin nasıl yapılacağı konusunda sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Maaş iadesi, derece kademe verilmesi gibi özlük hakları konusunda idari yargı organlarından çıkan iptal kararları sonucunda ilgililer hakkında yoksun kalınan mali ve özlük hakları idareye başvuru yapılan tarihten geçerli olmak üzere iade edilmektedir. Bu konuda yargı kararları ve idari uygulama istikrar kazanmıştır denilebilir.
Ancak iptal kararıyla ataması yapılan müfettişlerin performans değerlendirmesi hakkında idareye başvuru tarihi değil de müfettişliğe fiilen atanma tarihi esas alınarak işlem yapıldığı görülmektedir. Bu uygulama sonucunda bir takım mağduriyetler meydana gelmektedir. Örnek vermek gerekirse;
Müfetişliği hak etme tarihi 2018 olan ancak idareye 16.11.2020 yılında başvuran ilgilinin, mahkeme kararıyla 16.11.2021 yılında atandığını varsayalım. Bu durumda ilgili müfettiş bakımından maaş ve özlük hakları idareye başvuru tarihi olan 16.11.2020’den geçerli iade edildiği halde performans değerlendirmesi 2021 yılı baz alınarak yapılmaktadır. Oysa İptal Kararlarını Geriye Yürümesi ilkesi gereği nasıl ki maaş ve diğer özlük hakları idareye başvuru tarihinden geçerli olarak iade ediliyorsa performans değerlendirmesinin de idareye başvuru tarihinden geçerli olarak hesaplanması gerekir. Aksi halde hem iptal kararının gereği yerine gelmemiş olur hem de idarenin re’sen atadığı kişilerle iptal kararıyla dönen kişiler arasında eşitsizlik meydana gelir. Bunun yanında performans puanı, naklen atama, başmüfettişiliğe yükselme gibi birçok alanda ilgilinin haklarını etkilemektedir.

C- Çözüm Önerisi

İptal kararı sonucu atanan ve performans değerlendirmesinde sorun yaşayan ilgili müfettişler, idareye İYUK 10. madde kapsamında başvuru yaparak performans değerlendirmelerinin atanma talebiyle idareye yapılan başvuru tarihinden geçerli olmak üzere yapılmasını talep edebilir. Bu talebin açıkça yahut 30 gün süreyle cevap verilmeyerek zımnen reddi üzerine idare mahkemesine iptal davası açabilirler. 

  • Paylaş: