Ankara Gayrimenkul Hukuku-Ankara Avukatlık Ofisi:Consensus Hukuk
Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Genel konular olarak; son senelerde müteahhitlerin daha çok maketler üstünden ev satışı yapması. Bu çerçevede müteahhidin evi taşınmaz satış vaadi sözleşmesinde belirtilen sürede bitirememesi ve alıcıya teslim etmemesi. Evin sözleşmede belirtilen kalitede veya özellikte olmaması. Sözleşmede belirtilenin üstünde ek ücret talep etmesi. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin sıkı şekil şartlarına bağlı olması. Satın alınacak gayrimenkulün tapu kaydının araştırılması. Kat mülkiyetinden kaynaklanan sorunlar ve kira ilişkisinde kiracının ve ev sahibinin hak, sorumluluk ve yükümlülükleri gibi hususların özel ve teknik bilgiyi gerektirmesi. Bu sayılar sorunlar karşısında uzmanlaşmış avukatlardan hukuki yardım alınmasını gerektirmektedir.

  • Paylaş: