Ankara İdare Hukuku-En İyi İdare Avukatı Ankara:Consensus Hukuk
İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare Hukuku, dayanağını Anayasa’dan alan ve amacı kamu faydasını hayata geçirmek olan bir hukuk dalıdır. Bu çerçevede idarenin işleyişini ve idarenin kişilerle olan ilişkilerini düzenlemektedir. Kamu gücünü kullanan ve geniş bir takdir yetkisine sahip olan idarelerin gerçekleştirdiği işlemler gerçek ve kamu tüzel kişilerini yakından ilgilendirmektedir. İşlemlerin hukuka aykırı olması durumunda, uyuşmazlığın niteliğine göre, bu uyuşmazlıkların çözümü ve aykırılıkların giderilmesi için idari yargı mercilerine müracaatalması (idari müracaat) gerekiyor. Buradan bir sonuç alınamaması halinde de idare avukatı tarafından idari dava açma süresi içerisinde görevli ve yetkili olan idari mahkemelerde dava açılması gerekiyor.

  • Paylaş: