Kiracı, kiralananda, kira sözleşmesinde belirlenen sürenin bitiminden itibaren uzama süresi olarak 10 yıl  oturmuş ise, kiralayan, bu süreyi (kira sözleşmesinde belirlenen süre+10 yıl uzama süresi) takip eden her uzama yılında, uzama yılının bitiminden en az üç ay önce kiracıya yazılı bildirimde bulunmak şartıyla kiracının tahliyesini talep edebilir.

Tahliye istemi, kira sözleşmesinin fesih edildiğini bildiren ihtarname gönderilerek yapılır. İhtarname de  kira ilişkisinin 10 yıl uzama süresince devam ettiğinin ve kira sözleşmesinin bu nedenle feshedildiğinin belirtilmesi yeterlidir.
İlk imzalanan kira sözleşmeden sonra taraflar yeni bir kira sözleşmesi yapmışlar ise on yıllık süre bu yeni sözleşmenin süresinin bitim tarihinden itibaren hesaplanır. Her yenileme sözleşmesi on yıllık süreyi yeniden başlatır.


10 Yıllık Uzama Süresinden Fazla Oturan Kiracının Tahliyesi Davası Ne Zaman Açılır?

Kira döneminin bitim tarihini takip eden 1 ay içinde dava açılmalıdır.


10 Yıllık Uzama Süresinden Fazla Oturan Kiracının Tahliyesi Davasının Şartları Nelerdir?

- Kira sözleşmesinde belirlenen sürenin geçmesi,
- Kira sözleşmesinde belirlenen süre hariç olmak üzere  uzama süresinin toplamda en az on yıl olması,
-10 yıllık uzama süresi içinde  yeni bir kira sözleşmesi yapılmaması, (yeni kira sözleşmesi yapılması 10 yıllık uzama süresini yeniden başlatır.)
-10 yıllık uzama süresini takip eden yeni uzama yılının bitiminden en az üç ay önce kiracıya fesih bildirimli ihtarname gönderilmesi,
-İhtarnamenin tebliğinin yeni uzama yılının bitiminden en az üç ay önce yapılmış olması,
-Davanın kira döneminin bitiminden itibaren 1 ay içinde açılması gerekir.


10 Yıllık Uzama Süresinden Fazla Oturan Kiracının Tahliyesi Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Hangisidir?

Genel yetki kurallarına göre kiracının(kiralananın) bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesi yetkili ve görevlidir.


10 yıllık kiracı tahliye davası ne kadar sürer?

Bu davalar genel itibariyle 6 ay-1 yıl arası sürer. Kiralananın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesinin iş yoğunluğuna göre davaların sonuçlanma süreleri değişir.


10 yıllık kira sözleşmesi ne kadar uzar?

Belirli süreli kira sözleşmeleri, kira süresinin bitiminde feshedilmemesi halinde aynı şartlarda 1 yıl uzar. Fesih hakkı kiracıya aittir. Kiracı bu hakkını kullanacağını kira süresinin bitiminden 15 gün önce kiralayana bildirmelidir. Kiralayanın kira sözleşmesinin süresinin bittiği gerekçesiyle fesih hakkı bulunmamaktadır.


10 yıllık kiracı tahliye edilebilir mi? Ev sahibi 10 yıllık kiracıyı çıkarabilir mi?

Kira sözleşmesinde belirlenen süre+10 yıllık uzama süresinin geçmesi ve 10 yıllık uzama süresini takip eden yeni uzama yılının bitiminden en az üç ay önce kiracıya fesih bildirimli ihtarname gönderilmesi halinde kiracı tahliye edilebilir.


10 yıllık kiracı tahliye davası ne zaman açılır?

Kiracı, kira sözleşmesinde belirlenen sürenin bitiminden itibaren uzama süresi olarak 10 yıl  oturmuş ise , kiralayan, takip eden uzama yılının bitiminden en az üç ay önce kiracıya yazılı bildirimde bulunmak şartıyla kira döneminin bitim tarihini takip eden 1 ay içinde dava açmalıdır.


Kirada 10 yıl kuralı nedir, 10 yıllık uzama süresi hesabı nasıl yapılır?

Kiracının, kiralananda, kira sözleşmesinde belirlenen sürenin bitiminden itibaren uzama süresi olarak 10 yıl  oturması demektir. Örneğin, 1 yıllık belirli süreli yapılan kira sözleşmesine göre; kira sözleşmesinde belirlenen süre(1  yıl)+10 yıl uzama süresi=11 yıl geçtikten sonra bu kural gerçekleşmiş sayılır. 12. yıl içinde uzama yılının bitiminden en az üç ay önce kiracıya yazılı bildirimde bulunularak aynı uzama yılının sonundan itibaren 1 ay içinde tahliye davası açılabilir.


10 yıllık kiracının tahliye davası nedir?

Kiracının, kiralananda, kira sözleşmesinde belirlenen sürenin bitiminden itibaren uzama süresi olarak 10 yıl  oturması halinde, kiralayanın, bu süreyi takip eden uzama yılının bitiminden en az üç ay önce kiracıya yazılı bildirimde bulunması şartıyla, kira döneminin bitim tarihini takip eden 1 ay içinde açabileceği tahliye davasıdır.


10 yıllık kiracının tahliyesi davasında ihtarname nasıl hazırlanır?

Tahliye istemi, kira sözleşmesinin fesih edildiğini bildiren ihtarname gönderilerek yapılır. İhtarname de  kira ilişkisinin 10 yıl uzama süresince devam ettiğinin ve kira sözleşmesinin bu nedenle feshedildiğinin belirtilmesi yeterlidir.
 

  • Paylaş: