Ankara İdare Hukuku Avukatı-Ceza Hukuku Avukatı Ankara :Consensus Hukuk

Consensus Hukuk Danışmanlık

Consensus Latince kökenli bir kelime olup, uzlaşma anlamına gelmektedir. Özel Hukuk alanında, akit yapmaya karar vermiş kişilerin karşılıklı irade beyanlarının birbirine uygun olmasına consensusa varmak anlamına gelmektedir. Kamu Hukuku alanında ise daha ziyade toplumsal uzlaşma manasına gelmekte ve dahi beynelmilel karakter kazandığı da olmaktadır.
Birbirine uygun irade beyanları ile bir araya gelen alanında uzman avukatlar tarafından fikir birlikteliği ile kurulan Consensus Hukuk Danışmanlık bürosu, Av. Hüseyin KAYA yönetiminde müvekkillerine profesyonel bir şekilde Ankara merkezli, Türkiye genelinde hizmet vermektedir. Consensus Hukuk Danışmanlık Ankara Avukat Hukuk Danışmanlık Bürosu Ankara’da faaliyet gösteren büromuz; Ankara dışında Türkiye genelinde de hizmet vermektedir. Nitelikli çözüm ortaklarımızla birlikte yurtdışında da hukuk hizmeti sunulmaktadır.
Consensus Hukuk Danışmanlık Bürosu, tüm yüksek yargı organlarının (Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay) ve tüm bakanlıkların yer aldığı Ankara ilinde bulunması ve Ankara Avukat olarak bu kurumlara fiziki yakınlıkta olmanın avantajına sahiptir. Müvekkillerimize sunulacak hukuk hizmetinin kaliteli, etkin ve sonuç odaklı olması, Müvekkil ayrımı yapılmaksızın hakkı olana hakkını teslim etme ilkesine bağlı kalınması, müvekkillerimizin dava öncesi ve sonrası süreçte karşılaşabilecekleri muhtemel risk ve avantajları anlatarak açıklık ve şeffaflık ilkesine uyulması Büromuzun ana ilkeleridir.
Büromuz avukatlığın sadece oluşmuş ihtilafları çözmek değil aynı zamanda ihtilafların oluşmasını engellemek olduğunu düşünmekte ve müvekkillerimize koruyucu hukuk hizmeti konusunda yardımda bulunmaktadır. Koruyucu hukuk hizmetleri kapsamında sözleşmelerin ve protokollerin hazırlanması, hazırlanan hukuki metinler üzerinde görüş ve mütalaa sunulması gibi hizmetlerimiz yer almaktadır.
Bu bağlamda; kuruluş aşamasından bu yana sair sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere profesyonel düzeyde danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Günümüzün teknolojik gelişmelerini de yakından takip eden büromuz, yargı sürecinin yavaşlığını müvekkillerine yansıtmamak amacıyla hukuki uyuşmazlıkların en kısa süre ve en az masrafla çözülmesini amaçlamaktadır.

  • Paylaş: